Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

Ilostmysoul

March 22 2018

Ilostmysoul
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Ilostmysoul
Ilostmysoul
Ilostmysoul
Reposted fromFlau Flau viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
Ilostmysoul
Ilostmysoul
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero vialittledina littledina
Ilostmysoul
8994 d311 500
Mariusz Szczygieł
Reposted frommhsa mhsa viaspokodama spokodama
Ilostmysoul
4261 d6ea
Reposted from4777727772 4777727772 viavertheer vertheer

March 15 2018

Ilostmysoul
0690 130c 500
Ilostmysoul

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
7292 ee8c 500
Ilostmysoul
6970 a112
Reposted fromsnowlake snowlake viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
Ilostmysoul
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Ilostmysoul
Reposted fromFlau Flau viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
Odnalazłem siebie w smutnych oczach dziewczyny, która była tak samo zagubiona jak ja. A może my wcale się nie odnaleźliśmy. Może po prostu postanowiliśmy zgubić się razem.
— T.M. Frazier – "King"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl