Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

Ilostmysoul
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
7456 4117 500
Mgławica Laguna
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaxannabelle xannabelle
Ilostmysoul

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
0065 b774 500
Ilostmysoul
9833 0e83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
8785 24c1 500
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
Reposted fromvictorian victorian viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
3757 bf96 500
Victo Ngai
Reposted fromsponzy sponzy viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Ilostmysoul
4533 8f67 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Ty jesteś tak zwana "mądra kobieta", o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra Krystyno. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko. 
— Marek Hłasko
Ilostmysoul
1252 003e 500
Znalazłam
Ilostmysoul
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viasztukamatorka sztukamatorka
6073 e9d7
Ilostmysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl