Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

Ilostmysoul
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello
Ilostmysoul
Ilostmysoul
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaczekamnaciebie czekamnaciebie
Ilostmysoul
Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Noname
Ilostmysoul
Żyj spokojnie, niech Ci się wiedzie
i nie rozmawiajmy dzisiaj bo nie wiem co mam powiedzieć
zadzwoń do mnie za kilka lat
ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałaś mój świat
— TMK aka Piekielny x Rover x Planet ANM - Bezpowrotnie
Ilostmysoul
8599 c892
not for everyone
Ilostmysoul

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Ilostmysoul
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Ilostmysoul
Nie komplikuj tego, co proste, nie upraszczaj tego, co skomplikowane.
— Pory roku
Reposted fromsaphirka saphirka viaczekamnaciebie czekamnaciebie
Ilostmysoul
W końcu się poddajesz. Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć o co było to zamieszanie. Nie interesuję Cię już czy ktoś odejdzie albo czy może zranić. Zgadzasz się na wszystko. Umarłaś, sama przyznaj.
— znalezione
Ilostmysoul
“ Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa? ”
— I.
Ilostmysoul
Jeśli zostałeś obdarzony szczęściem, używaj go w cichości i nie chwal się nim, gdyż zazdrość szybko Ci je zatruje.
— Christian F. Gellert/ zapamiętaj!
Ilostmysoul

March 22 2015

Ilostmysoul
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaintothewilld intothewilld
Ilostmysoul
0170 d7d9
Reposted fromte-quiero te-quiero viaintothewilld intothewilld
Ilostmysoul
Twoim najsilniejszym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia.
— Joseph Murphy
Reposted fromrailus railus viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Przeze mnie, wszystko przeze mnie
Bo nie umiem słuchać i za mało mam słów
— Natalia Przybysz
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Ilostmysoul
8855 d2d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl